Szerző: Kovács Balázs

Mik a mérlegképes könyvelő feladatai?

A könyvelői munkához alaposnak és tájékozottnak kell lenni és mindig nyitottan kell fordulni a pénzügyi tudás felé. Éppen ezért sok könyvelőben felmerül előbb utóbb, hogy mérlegképes könyvelő szeretne lenni, hiszen ezzel a képesítéssel új kapuk nyílnak meg az ambiciózus szakemberek előtt. De mi is pontosan a mérlegképes könyvelő feladata, és miért fontos egy vállalatnak tisztában lenni ezzel?

A könyvelő végzettséget tekintsük alapvégzettségnek: ahhoz, hogy valaki mérlegképes könyvelővé váljon további képesítés megszerzése szükséges. A mérlegképes végzettség ugyanis olyan lehetőségeket biztosít szakmán belül, amelyek felelősségteljesebb feladatok elvégzésére jogosítják fel a szakembert.

Összetett és analitikus tudásra van szükség ahhoz, hogy a könyvelőből mérlegképes könyvelő, majd pedig mély tudású szakember váljon. 

Mik a könyvelő feladatai?

Ahhoz, hogy tisztábban lássuk a különbségeket és a feladatok leosztását, célszerű képben lenni azzal, mik a könyvelő feladatai.

A könyvelő munkavégzéséhez például elengedhetetlen “kellékek” az alábbiak, melyeket biztosítani kell számára:

 • bevételi számlák;
 • költség számlák;
 • bevételi pénztárbizonylat;
 • kiadási pénztárbizonylat;
 • bankszámlakivonat;
 • szerződések és egyéb bizonylattípusok.

Ezek tehát azok, amelyek kiindulópontként segíthetnek minket a könyvelő munkájának megértésében. A fent felsorolt információk alapján indul el maga a munka, amely több területet is lefed.

Ezek a feladatok az alábbiak:

 • a könyvelő a törvény által előírt formában rögzíti a megkapott számlákat és bizonylatokat;
 • a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek való megfelelés szempontjából ellenőrzi a könyvelésre kapott számlákat;
 • adatot szolgáltat a hatóságok felé;
 • elkészíti a vállalkozás vezetője által kért kimutatásokat;
 • elkészíti az éves beszámolót;
 • tájékoztatja a vállalkozás vezetőjét, ha szükséges, a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról;
 • felhívja a figyelmet, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal;
 • ha szükséges, elkészíti a bérszámfejtést.

Azonban fontos kiemelni, hogy a felsorolt feladatok közül bizonyos pontokat csak mérlegképes könyvelő végezhet: nem véletlen tehát, hogy a legtöbb könyvelő előbb utóbb rendelkezik majd ezzel a képesítéssel.

Miben más a mérlegképes könyvelő?

A mérlegképes könyvelő sokkal nagyobb teret kap a pénzügyi feladatokban, hiszen megvan a képesítése arra, hogy elvégezze ezeket a nagyobb felelősséggel járó pontokat. Alapvetően úgy kell tekinteni a mérlegképes könyvelőre, mint egy továbbképzett, magasabb tudással rendelkező szakemberre. A mérlegképes könyvelő a törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatások irányítását és vezetését végzi el, valamint számviteli beszámolókat készít.

Egy vállalkozás életében szükségessé válhat a számviteli politika és az információs rendszer kialakítása is: ebben szintén a mérlegképes szakember segít majd.

A mérlegképes könyvelő látja el a számlarendszerhez, a könyveléshez és a beszámoló készítéséhez szükséges szabályzatok elkészítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat is.Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását és szolgáltatását is. 

A jogszerűség, a szabálykövetés szintén fontos eleme a mérlegképes könyvelő munkájának.

A fő különbség, hogy maga a feladatrendszer jóval összetettebb, nagyobb odafigyelést kíván, komolyabb együttműködést eredményez a vállalkozó és a szakember között. A bizalomra épít, és a cég ismeretére, hiszen a mérlegképes könyvelő akár a pénzügyi döntésekben is adhat tanácsot.

A szakember vezetése alatt készül el a főkönyvi és analitikus nyilvántartás, valamint a vállalkozás költés-elszámolási rendszere. Ezen túl elemzi a különböző erőforrásokat a gazdálkodásban. Egy szakmailag felkészült, naprakész mérlegképes könyvelő sok esetben még a belső ellenőrzési feladatokban is kiveszi a részét.

Összegezve tehát, a mérlegképes könyvelő fő feladatai az alábbiak:

 • elvégzi a számviteli törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését;
 • elkészíti a számviteli beszámolót;
 • ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál lévő feladatokat;
 • elkészíti a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, ebbe beletartozik az információs rendszer kialakítása is; 
 • feladata még a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása is; 
 • biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását; 
 • biztosítja továbbá a szolgáltatások, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát is;
 • szükség esetén pénzügyi tanáccsal látja el a vállalkozó vezetőjét.

Milyen munkaköröket láthat el a mérlegképes könyvelő?

Fontos azt is látni, milyen munkaköröket tölthet be egy mérlegképes szakember. A felsorolásból látszik, hogy a lehetőségek tárháza végtelen.

A számviteli ügyintéző pozíción belül:

 •  számviteli ügyintéző,
 •  analitikus könyvelő,
 •  főkönyvi könyvelő,
 •  készlet- és anyagnyilvántartó.

Pénzügyi ügyintéző pozíción belül:

 • pénzügyi ügyintéző,
 • bérszámfejtő,
 • pénztáros,
 • számlaellenőr,
 • adatrögzítő, kódoló,
 • könyvelő, analitikus könyvelő,
 • bérelszámoló,
 • készlet- és anyagnyilvántartó,
 • számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője,
 • kontroller, belső ellenőr,
 • szervezetirányítási vezető.

Alapvetően a magasabb döntési pozíciók tekintetében mérlegképes könyvelőre van szükség.

Mit kell tudnia egy mérlegképes könyvelőnek?

A mérlegképes könyvelő tudása tehát igen szerteágazó. Vállalkozóként felmerülhet a kérdés, hogy akkor mégis mi az, amit tudnia kell a szakembernek. Ez a választásnál, esetleges könyvelőváltásnál is szempont lehet.

Fontos, hogy a szakember analitikusan gondolkodjon, átlássa az összefüggéseket. A rendszerszemlélet és a precizitás elengedhetetlen kelléke a jó mérlegképes könyvelőnek, hiszen feladatai közé tartoznak a rendszeralkotások, ellenőrzések.

A kitartás és türelem pedig legalább olyan fontosak, mint a pénzügyi és törvényi ismeretek naprakész elsajátítása.

Ezen túl a mérlegképes könyvelőnek olyan készségekre és képességekre van szüksége, amelyek az évek során tanulhatók, de összességében a tapasztalatra építenek.

Fontos, hogy mérlegképes könyvelőként a szakember:

 • közreműködjön az összevont beszámoló elkészítésében;
 • ellássa azokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a pénzforgalommal;
 • előkészítse a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket, valamint részt kell vennie azok lebonyolításában is;
 • megítéli a vállalkozás pénzügyi helyzetét, tanácsot ad;
 • alkalmazza az adójogszabályokat, összeállítja az adóbevallást és az ehhez kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat;
 • alkalmaznia kell a számviteli törvény előírásait, létre kell hoznia a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét;
 • vezeti a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat;
 • összeállítja a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését;
 • ismernie kell a vállalkozást és az esetleges eltéréseket;
 • ki kell alakítania a vállalkozás költség elszámolási rendszerét;
 • ha alapításról, átalakulásról, felszámolásról vagy végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokról lenne szó, át kell látnia azokat;
 • meg kell vizsgálnia a vállalkozás működését, fel kell tárnia az ok-okozati összefüggéseket;
 • ismernie és elemeznie kell az erőforrásokkal való gazdálkodást;
 • részt kell vennie a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

Tehát mérlegképes könyvelőként nem csak a pénzforgalommal, a befektetésekkel és finanszírozásokkal kell képben lenni, hanem át kell látnia a vállalkozás pénzügyi helyzetét is.

Tisztában kell lennie az adójogszabályokkal, a törvényi előírásokkal is. Érthető tehát, ha a vállalat vezetője a legjobb szakembert szeretné alkalmazni, és felmerül benne a kérdés: mikor is van szüksége mérlegképes könyvelőre?

Milyen vállalkozások esetén fontos, hogy mérlegképes legyen a könyvelőnk?

Nagyon sok múlik azon, mekkora a vállalat mérete, és milyen a szervezeti felépítése. A nagyvállalatok esetén alapvetően mérlegképes könyvelő lehet a jó választás, de kisebb vállalatoknál is érdemes elgondolkozni ezen a kérdésen.

Hiszen a legtöbb vállalat növekedni, fejlődni szeretne, ehhez pedig a mérlegképes könyvelő sokat lendíthet. A megfelelő terveket, pénzügyi elemzéseket és döntéseket egy jó szakember segítségével érdemes megoldani.

Nincs feltétlenül jó válasz arra, milyen vállalatnak van szüksége mérlegképes könyvelőre. A nagy és növekvő cégek esetén érdemes olyan könyvelőcégekhez fordulni, ahol nem csak mérlegképes könyvelők, hanem szakosodott könyvelők is ülnek, így a vállalat pénzügyi irányításának minden területen segítségünkre lehetnek.

A jó pénzügyi döntések meghozatalában a megbízható szakember aranyat ér, de vállalkozóként nem árt a részletekkel is tisztában lenni.

 

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?

Read More

Könyvelési teendők év végén III. rész: adóstratégiai tanácsok

A jól megválasztott adózási forma rengeteget spórolhat egy vállalatnak. Év végén jól jöhet egy tanácsadás, amikor számot vetünk arról, megváltoztassuk-e az adóstratégiát. Alábbi cikkünkben adózási tanácsaink mellett megírjuk azt is, miért fontos elmélyülni a megfelelő adózás kiválasztásában.

A magas bevétel már fél siker. Azonban korántsem elég. Egy sikeres cég életében ugyanis legalább annyira fontos, hogyan számolja el a tárgyévben keletkezett bevételt, illetve a tapasztalt növekedési mértéket, mint az, hogy hogyan éri el mindezt. 

Miért fontos az adóstratégia mérlegelése az év végén?

Az év vége, a pénzügyi év zárása több lehetőséget is megnyit a vállalatok előtt. A legfontosabb könyvelési teendőket már sorra vettük, azonban az év zárásaként az adóstratégiát is érdemes átgondolni. 

A társasági adóval, helyi adókkal, innovációs járulékkal és ágazati különadókkal kapcsolatos általános adótanácsadás nagy mértékben képes spórolni a legtöbb vállalatnak.

Mi például javasoljuk az év végi tanácsadás beiktatását, amikor kiderül, hogy az adózási forma minden lehetőségét kihasználja-e az adott vállalat, illetve hogy legális-e az adóoptimalizálás. Ilyenkor az is kiderülhet, hogy érdemes-e adózási formát váltani.

Miben segíthet egy jó adótanácsadó?

Az év végi adótanácsadás remek ötlet, ha látni akarjuk, tudunk-e fogni az adózás költségein: hiszen könnyedén elképzelhető, hogy nem megfelelő adózási formát használunk, vagy nem használjuk ki megfelelően a jelenlegit.

Azzal, hogy az adótanácsadás során a szakember rávilágít, hogy egy másik adónemmel pénzt spórolhatunk a cégünknek, lehetőséget kapunk arra is, hogy hatékonyabb és gyorsabb növekedésre legyen képes a vállalat. 

A szakember segíthet abban is, hogy:

 • lehetséges-e más, kedvezőbb adózási formára váltani (pl. áttérés KIVA-ra);
 • a kiválasztott adózási formában milyen adózási és adóalap kedvezményt, milyen mértékben vehetünk igénybe;
 • milyen feltételekkel vehetjük igénybe ezeket a kedvezményeket;
 • lehetséges-e a legális adóoptimalizálás;
 • hogyan spórolhat a vállalat legálisan költségeket és hogyan növelheti a hatékonyságát.

Egy jó adótanácsadó átlátja mindezt, tisztában van az adózási formák minden aktuális jogszabályával, így egy konkrét és biztos tanácsot tud adni ahhoz, hogy jó adónemet válasszon a cég.

Adóstratégia: 6 dolog, amit mindenképp szem előtt kell tartanunk

Az adótanácsadás alkalmával olyan elemeket vizsgálunk meg, amelyek segítenek átlátni az változtatandó területeket.

1. Iparűzési adó

A helyi iparűzési adó nem ismeretlen fogalom egy vállalkozó számára, hiszen azok a vállalkozások, amelyek az adott önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végeznek vállalkozási tevékenységet, adókötelesek az önkormányzat felé.

Az adó maximális értéke az adóalap 2%-a lehet. Vannak, ahol be sem vezetik, de a legtöbb esetben az önkormányzatok élnek a lehetőséggel.

Habár gyakorlatilag jövedelemadóról beszélünk, valójában inkább tekinthetünk erre úgy, mint forgalmi típusú adóra, hiszen minél nagyobb a forgalmunk, annál magasabb összeget fizetünk. A vállalkozások legnagyobb összegű számlái, mint a szolgáltatási számlák, bérköltségek, értékcsökkenés leírása stb., ugyanis nem vonható le az iparűzési adó számításakor.

Tehát erre mindenképpen számolnunk kell, és komolyan kell venni az iparűzési adót, még akkor is, ha csak 2%-os mértéket mutat.

2. Társasági adó feltöltés

Ez lesz az első olyan év, amikor az adóév végén nem kell a feltöltéssel bíbelődni. 

A módosítás 2020. július 15-én lépett hatályba, így ezen napot magában foglaló adóévtől – attól függetlenül, hogy az üzleti év megegyezik-e a naptári évvel – már egyik gazdálkodó szervezetet sem terheli feltöltési kötelezettség.

3. Ágazati különadók

A legtöbb vállalkozás számára szinte elkerülhetetlen, hogy ágazati különadót fizessen. Hiszen a teljesség igénye nélkül olyan különadókra kell gondolni, mint a reklámadó, a népegészségügyi termékadó, a biztosítási adó, a távközlési adó vagy a közművezetékek adója, csak, hogy néhányat említsünk. 

Ezek az adók nagyban megnehezítik egyes ágazatok fejlődését, hiszen ha a társasági adóhoz hozzávesszük a különadókat is, bizonyos vállalkozásoknak olyan mértékű adóterhe van, amely szinte ellehetetleníti őket.

A különadók továbbá afféle negatív lavinát is elindíthatnak, hiszen hatással vannak a többi adóra is, így több piaci szereplőre, a befektetőktől kezdve a munkavállalókig.

4. Tranzakciós illeték

A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetése a lakossági és vállalati banki, postai tranzakciókra, így például az átutalási megbízásra, beszedési megbízásra, bankkártyás vásárlásra, csekkbeváltásra, készpénzkifizetésre, készpénzátutalásra, valamint a kölcsöntörlesztésre, a pénzváltási tevékenységre, a banki díj és jutalék felszámítására terjed ki. Az illeték alapja az az összeg, amely a pénzforgalmi szolgáltató és a fizető fél számláját terheli.

Magánszemély esetén az alapot az utalásonként 20 000 forint feletti összeg képezi.

Ezek érthető módon nagyban terhelik a vállalkozásokat. Mindennek nagy szerepe van az adóstratégia kialakításában, hiszen az adótanácsadó ebben is tud segíteni.

5. Béren kívüli juttatások rendszere

A béren kívüli juttatás, vagy ahogy a legtöbben hívják, cafeteria, gyakran alkalmazott eszköz a munkabér kiegészítésére, a motiváció fenntartására. Ennek mértékét és milyenségét a vállalat határozza meg, természetesen adó- és járulékterhek fejében. 

Sok cég éppen ezért lemond erről a lehetőségről, pedig az okosan meghatározott béren kívüli juttatás win-win szituációt eredményezhet munkáltatói és munkavállalói oldalról is. A cafeteria a munkabérhez viszonyítva alacsonyabb adóvonzatot jelent, arról nem is beszélve, hogy egyes elemei adó- és járulékmentesek. Érdemes átgondolni, utánajárni és tanácsot kérni egy szakembertől ebben a témában.

6. Csoportos társasági adózás

2019. január 1-jétől a társasági adózáson belül csoportos adóalanyiságot is választhatnak a cégek.

A társasági adó csoport lényegében egy új lehetőség a cégcsoportos adótervezésre, amelynek köszönhetően a több társaságiadóalany-tagból egy olyan társasági adóalany jön létre, akinek az egyéni adóbevallások helyett csupán egyetlen csoportos bevallást kell benyújtania.

Mindez jelentős adómegtakarítással is járhat, természetesen a kritériumok ismeretében. Egy adótanácsadás keretein belül a feltételeket és lehetőségeket is megvitatjuk a vállalat vezetőjével, így egy költséghatékonyabb eredményt érhetünk el.

Melyik jobb nekem: a KIVA vagy a TAO?

Ahogyan fentebb is írtuk, az adóstratégia tervezésekor a megfelelő adózási forma kiválasztása költségeket spórolhat a vállalatnak. Gyakori kérdés, hogy melyik adózási nem a legköltséghatékonyabb: elsősorban ebben szeretnénk segíteni a vállalatoknak.

Az egyik ilyen döntési pont a TAO vagy KIVA kérdésköre. 

A TAO-t általában az adónem hatálya alá tartozó cégek fizetik, vagy azok, akik egészen egyszerűen nem választanak más adózási formát.

A TAO alatt arról van szó, hogy minden olyan jövedelem után, amely jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló tevékenységből ered, az adózót terheli a társasági adófizetési kötelezettség. Érdemes átgondolni, milyen adónemmel járunk jobban, és például megéri-e KIVA-ra váltani.

A kisvállalati adóról korábban írtunk egy átfogó anyagot, hiszen fontosnak tartjuk, hogy a cégek tisztában legyenek a lehetőségeikkel.

A társas vállalkozók több adózási forma közül választhatják ki a nekik legkedvezőbbet. Ez járulékfizetés szempontjából döntő fontosságú, ezért fontos, hogy megmutassuk a lehetőségeket.

A KIVA, azaz a kisvállalati adózási forma segítséget nyújthat az adózás mértékének csökkentésére, azonban sok könyvelő vaktában nem tud válaszolni arra, érdemes-e áttérni.

Éppen ezért szolgáltatásaink részét képezi, hogy:

 • a vállalkozó megismerje a KIVA előnyeit;
 • megállapítsuk, hogy megéri-e váltani;
 • felmérjük a cég bérköltségeit és tervezett osztalékfizetését;
 • pontosan kiszámítsuk a cég adóelőlegét;
 • elkészítsük a cég éves KIVA bevallását és számviteli beszámolóját;
 • szükség szerint könyvvizsgálatot biztosítsunk.

Az év vége a legtöbb vállalat számára egyenlő a zárással, és az új lehetőségek megnyitásával. Érdemes tehát még ebben a pénzügyi évben számot vetni és képbe kerülni a vállalat számára legkedvezőbb feltételekkel. 

Amennyiben segítségre, adótanácsadásra van szükség, állunk rendelkezésre a legpontosabb szakmai tapasztalattal és a leghatékonyabb szakemberekkel. Adóstratégiai tanácsadásunk épp a fent leírtak leghatékonyabb kezelését szolgálja.

Kérdésével forduljon hozzánk bizalommal, ha pedig hasznosnak találta a cikket, ossza meg üzleti ismerőseivel, hogy nekik se okozzon fejtörést a megfelelő adóstratégia kidolgozása. 

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?

Read More

Mik a legfontosabb könyvelési feladatok év végén?

Az év vége könyvelés szempontjából sem egyszerű: számos olyan teendő akad ilyenkor, amelyre különösen oda kell figyelni. Az alábbiakban összeszedtük, melyek azok a könyvelési feladatok, amelyekre időt kell szánni év végével.

Az év vége a legtöbb vállalat számára egyet jelent a könyvelési feladatok ellenőrzésével, a pénzügyi zárással, a bevételek és kiadások átnézésével. Nem egyszerű ennyi mindent fejben tartani: szerencsére ezen feladatok java részét könyvelő végzi. Azonban a legtöbb esetben számviteli és adójogi szempontból is toppon kell lenni. De melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyeket ilyenkor szem előtt kell tartani? Ilyenek általában:

 • az elhatárolások;
 • az értékcsökkenés-elszámolás;
 • a nyereség/veszteség elszámolása;
 • a partner- és cégpénztár-ellenőrzés;
 • a tranzakciók ellenőrzése;
 • az iparűzési és társasági adó kiegyenlítése;
 • az adónemek (TAO és KIVA) összehasonlító elemzése;
 • és természetesen a pénzügyi zárás.

Ezen feladatok elvégzésére érdemes már előre készülni. Így legkésőbb október hónapban megkezdődhetnek az ezekkel kapcsolatos számviteli, könyvelés, zárlati, adatkezelési és egyéb kötelezettségek.

A következőkben egyesével megnézzük, mit is értünk ezek alatt.

Elhatárolások

Vannak olyan céget érintő költségek, amelyek nemcsak az adott évre vonatkoznak, hanem több évet is felölelhetnek (például a bérleti díjak vagy az előfizetések). A törvény szerint ezeket az akár éveken átívelő gazdasági eseményeket az adott időszak költségei között arányosan kell elszámolni.

Az időbeli elhatárolásoknak két fajtája is van:

 • aktív időbeli elhatárolás;
 • passzív időbeli elhatárolás.

Az aktív időbeni elhatárolás bevételnövekedésként és költségráfordítás-csökkenésként jelenhet meg. Alkalmával kimutathatóak:

 • azok a bevételek, amelyek a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra vonatkoznak;
 • azok a költségek, illetve ráfordítások, amelyek az üzleti év mérlegének fordulónapja előtt merültek fel, és amelyeknek csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el (pl. előre fizetett bérleti díj – átkerül a következő évre).

Az ezekhez tartozó bizonylatokat célszerű az évzáró könyvelés előtt megjelölni, decemberben pedig összesítő nyilvántartást készíteni.

A passzív időbeli elhatárolások pedig azok a helyesbítő könyvelések, amelyek a vállalkozás eredményét csökkentik. Ez a bevételek csökkenésével és a költség, valamint a ráfordítások növelésével jöhet létre.

Ennek kimutatása az alábbiak szerint történhet:

 • mérleg fordulónapja előtt befolyt elszámolt bevétel kimutatható, ez pedig a mérleg fordulónapja utáni időszak bevételét képezi (pl. a következő évre befolyt bérleti díjak);
 • a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségeket, ráfordításokat is kimutathatjuk, amelyek csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merülnek fel, illetve kerülnek számlázásra, kifizetésre (pl. felhasznált közüzemi szolgáltatások díjai, tárgyévet terhelő hitelkamatok, melyeket a következő évben fizetünk);
 • ide tartoznak a halasztott bevételek is: minden olyan eseményt, melyért nem fizettünk semmit (pl. ajándékba kaptunk, hagyaték, fejlesztésért kaptuk, többletként tartunk számon).

Fontos teendőnk, hogy végigvegyük, melyek azok a költségek, illetve bevételt csökkentő tételek, amelyekről nem érkezett be számla, azonban az adott évet terhelik. Erről szintén érdemes összesítő bizonylatot készíteni.

Értékcsökkenés-elszámolás

Az értékcsökkenés-elszámolás szintén fontos év végi teendő. Ez azokat az eszközöket érinti, amelyek használat közben rongálódtak, esetleg már nem korszerűek. Itt fontos megemlíteni, hogy az értékesített tárgyi eszközök esetén adóalap-korrekciót kell végezni.

Előfordulhat terven felüli értékcsökkenés is. Ezt akkor kell elszámolni, ha az immateriális, a tárgyi eszköz (beruházás nem tartozik bele) könyvelés szerinti értéke tartósan és jóval magasabb, mint az érintett eszköz piaci értéke. 

A terven felüli értékcsökkenést a piaci érték különbözetének összegében kell meghatározni, és egyéb ráfordítások között kell elszámolni.

Nyereség/veszteség

Az ilyenkor felmerülő egyik legfontosabb beszámoló ez, hiszen minden vállalkozás nyereségesen szeretné zárni az adott esztendőt. Ezért is kiemelkedően fontos, hogy számot vessünk a nyereségekről és ezzel együtt a veszteségekről is.

Amire mindenképpen figyelni kell, hogy a jövedelemminimum felett zárjuk a nyereséget, ugyanis ha évekig veszteséges egy adott vállalat, amellett, hogy ez a cég számára sem gyümölcsöző, a NAV figyelmét is felkeltheti.

Partner- és cégpénztár ellenőrzés

A partnerek ellenőrzése ebben az időszakban is fontos. Érdemes felülvizsgálni azokat a partnereket, akiktől számlát fogadunk be, hiszen mindez az áfalevonás miatt is fontos. Ellenőrizzük le a partnerek adatait is, hogy mindent rendben találunk-e.

Cégpénztár ellenőrzésénél két dolgot mindenképpen tartsunk szem előtt:

 • a negatív pénztáregyenletet;
 • a túl magas pénztáregyenletet.

Az első a legideálisabb esetben ki sem alakul, hiszen a cégvezetők folyamatosan monitorozzák a pénzmozgásokat. Ekkor pedig tisztán látszódik, hogy ha pénzhiány keletkezik, és ezt azonnal orvosolni tudja. Így tehát a negatív pénztáregyenleg ritkán alakul ki, hiszen jó esetben nem költünk többet, mint amekkora bevétellel számolhatunk.

És mivel a NAV szigorúan büntetheti a készpénzes mozgás nyilvántartásának hiányát, érdemes erre is kiemelt figyelmet fordítanunk.

Ha mégis kialakulnak a negatív egyenleg, akkor a könyvelő tagi kölcsönt tehet a könyvelésbe, ez azonban nem a legjobb megoldás, hiszen szintén gyanús lehet. Így a legjobb megoldás, ha egyszerűen nincs túlköltekezés: év közben is figyeljünk oda erre!

Ugyanez igaz a magas pénztáregyenlegre is: szintén fontos, hogy még az új esztendő előtt egyenlítsük az esetleges tagi kölcsönöket. Továbbá az esetlegesen felmerülő fizetési haladék vagy részletfizetés miatt sem jó a magas pénztáregyenleg, ilyenkor ugyanis rendszerint nem kaphatjuk meg azt.

Tehát ellenőrzés sosem árt, tartsuk szem előtt az egyenlegünket!

Tranzakciók ellenőrzése

A tranzakciók ellenőrzésében bátran kérjük a könyvelő segítségét! Hiszen ő tudja, hogy az összes tranzakciót érdemes külön nyilvántartásban vezetni, és az alábbi kérdésekre abban választ adni:

 • melyik kapcsoltnak minősülő partnerrel történik a tranzakció;
 • milyen tranzakcióról van szó;
 • milyen ügyleti értékről beszélünk;
 • milyen szerződés alapján jött létre a tranzakció; 
 • megtörtént-e a szabályos bejelentés.

A tranzakciókat fontos bejelenteni, hiszen ezek elmulasztása akár 500 000 Ft / bejelentés bírságot is vonhat maga után. Az évzáró könyvelési feladatok között tekintsük át, hogy minden bejelentés megtörtént-e, mert ha időben pótoljuk, az méltányosságra adhat alapot egy esetleges bírságnál.

Pénzügyi zárás

Ezzel el is érkeztünk az egyik legfontosabb teendőhöz. Alatta azt értjük, hogy a tárgyidőszak könyvviteli elszámolása lezárul, és ennek során a könyvviteli adatokat beszámoltatásra előkészítjük.

Ez azért fontos, mert az adatok így teljesek lesznek, ellenőrzésre kerülnek, illetve rendszerezzük és összesítjük őket. Kielégítjük továbbá ezzel a beszámolás adatszolgáltatási igényeit és a főkönyvi számlák is ellenőrzés és csoportosítás alá kerülnek. Tehát ez a feladat rendkívül fontos a pénzügyek áttekintése szempontjából.

A könyvviteli zárás során időszakonként kell meggyőződnünk a folyamatos könyvelés helyességéről (főkönyvi kivonat készítése, egyeztetések).

Mindehhez az üzleti év végén kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása is hozzátartozik.

A zárás során elvégzendő feladatok

 • a rendező tételek könyvelése;
 • a könyvelés helyességének ellenőrzése;
 • a záró tételek megszerkesztése.

Habár az év közben, havonta elvégzett zárás is nagyon fontos, mégsem elegendő csak ezzel számolni a negyedév végén. Ugyanis nem tartalmazza azokat a gazdasági eseményeket és ezek hatását, melyek az üzleti évet követően merülnek fel. Ezeket a tevékenységeket figyelembe kell venni év végén a vállalkozás vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzetének megállapításánál.

Az éves beszámoló elkészítése 

Mindez két fázisban történik: először is a tárgyidőszak gazdasági eseményeit kiegészítjük, ellenőrizzük és összesítjük. Létrejön a főkönyvi kivonat. ez a folyamat a mérleg mérleg fordulónapjáig illetve az üzleti év lezárásáig tart.

A második fázisban a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között végbement gazdasági események és a piaci körülmények változásából eredő korrekciós könyvelési tételek kerülnek elszámolásra. 

 

Tehát először ellenőrzünk, majd ezt követően javítunk. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy ezek az év végi teendők milyen sok fontos információt hozhatnak felszínre, akár adónem választás szempontjából is. Ezeket a kötelezettségeket minden esetben olyan szakemberre érdemes bízni, akiben maradéktalanul megbízunk. Hogy milyen a jó szakember? Erről bővebben pedig itt olvashatunk.

A cikksorozat következő részében pedig  azt vesézzük ki, mire érdemes figyelni könyvelőváltásnál.

Ha pedig időközben rájöttél, hogy erre neked nincs időd, nincs hozzá türelmed, semmi gond. Az olyan könyvelők, mint mi, olyan kifejezésekkel kelnek és fekszenek, mint adózott eredmény, kettős könyvvitel, immateriális javak, számviteli törvény. Ha tehát bármilyen kérdésed van, legyen az adózás előtti információ, vagy épp cégalapítási tudnivaló, keress minket bizalommal, szívesen segítünk!

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?

Read More

Milyen a jó könyvelő?

A jó könyvelő aranyat ér. Szó szerint. Ugyanis a megfelelő könyvelő kiválasztásával valóban komoly összegeket spórolhatunk a cégnek. (És minimalizálhatjuk a NAV okozta stresszt.) A következő cikkünkben összefoglaljuk, mire kell figyelni a könyvelő kiválasztásakor, és mikor tudhatjuk, hogy igazán jó szakemberrel van dolgunk.

Mikor van szükség könyvelőre?

Gyakran felmerül a kérdés egyes vállalkozástípusoknál, hogy szükséges-e szakértő segítségét kérni az egyes könyvelési, számviteli és adózási feladatok, az éves zárás vagy épp a bérszámfejtés megoldására. 

Tapasztalt cégvezetők, vállalkozások tulajdonosai már tudhatják, hogy egy megbízható könyvelő nem csak az aktuális és változó adózási jogszabályok kapcsán segíthet, hanem a könyvelés és pénzügyek vezetésében is. Sőt az éves beszámolók alkalmával is igen jól jöhet a könyvelő szakértelme az ügyfele számára.

Ezt ráadásul még a problémák felmerülés előtt érdemes megtenni.

Vannak ugyanis olyan könyvelési és számviteli feladatok, amelyeket egyszerűen nem lehet házon belül elvégezni, és ehhez nem kell nagy cégekben gondolkodni: akár egy katás vállalkozás kapcsán is felmerülhetnek ezek a problémák.

A könyvelő feladatai általában: 

 • a számlák aktuális törvényi szabályozásoknak való megfelelésének ellenőrzése; 
 • a számlák és bizonylatok rögzítése; 
 • a kért kimutatások elkészítése; 
 • éves beszámolók (eredmény- és mérlegkimutatás, kiegészítő mellékletek) elkészítése; 
 • hatóságok felé történő adatszolgáltatás, azaz a bevallások leadása; 
 • a cégvezető tájékoztatása az aktuális változásokról, hibákról, pénzügyi bakikról és szabálytalanságokról.

Ebből is látszik, hogy milyen összetett és fontos feladatok ezek, arról nem is beszélve, hogy adóbevallást, beszámolót, mérleg -és eredménykimutatást csak mérlegképes könyvelő készíthet. Ha tehát ezek közül bármilyen feladat is felmerül, szükségünk van könyvelőre.

Ismerje meg szolgáltatásainkat!

Könyvelés

Segítünk megtalálni a legkedvezőbb legális adózási lehetőségeket.

Bérszámfejtés, munkaügy

Kiszámítható és költséghatékony bérszámfejtést teremtünk cégének.

Könyvvizsgálat

Szakképesített könyvvizsgálónk hitelességet biztosít cégének.

NAV Ügyintézés

Személyesen képviseljük cégét hatósági ellenőrzéseken.

KIVA Könyvelése

Mi nem csak lekönyveljük - minden részletét értjük is!

Kínai asztrológia

Vállalkozzon a belső inspirációja szerint és legyen sikeres!

Mi alapján válasszunk könyvelőt?

Ha már tudjuk, hogy szakemberhez kell fordulnunk, felmerül az is, mi alapján válasszunk könyvelőt.

Fontos lehet első körben ellenőrizni a végzettséget, és a referencia sem árt: ezeket általában hamar ki lehet deríteni.

Fontos, hogy a könyvelőnk értse a dolgát: magabiztosan, de precízen dolgozzon. A jó könyvelő mellett a vállalkozás – vagy épp vállalkozó – szinte soha nem kap figyelmeztetőket az adóhatóságtól, büntetéseket pedig pláne nem.

Az sem baj, ha látunk referenciát: miért fontos ez? Ma már egyre több könyvelő szakosodik bizonyos iparágakra. Ha olyan szakembert választunk, akinek kisujjában van az adott iparágat érintő minden tudás a könyvelést illetően, már nyert ügyünk van. Vannak olyan specifikus területek, ahol elengedhetetlen utánaérdeklődni a könyvelőnknél, hogy dolgozott-e már az adott területen. 

Azon túl, hogy megbízható és képzett szakembert keresünk, nem árt tisztában lennünk a legfontosabb szakmai ismérvekkel sem.

A jó könyvelő legfontosabb ismérvei

Elérkeztünk tehát a legfontosabb információkhoz, amelyek segíthetnek abban, hogy a tökéletes emberre bízzuk vállalkozásunk könyvelését. Vannak ugyanis olyan kérdések, amelyekben mindenképp zöldágra kell vergődni, mielőtt elköteleződünk egy könyvelő mellett.

Szerződés, számla, felelősségbiztosítás, titoktartás: mindezek alapkövetelmények

A könyvelővel való munkakapcsolat abszolút bizalmon alapszik. Így a szerződés, titoktartás magától értetődik, ahogyan a felelősségbiztosítás is. A szerződés, mint mindig, mindkét félnek biztosíték. A munkáért vállalt garancia nem képezi részét, viszont a külső körülményekért nem okolható a könyvelő. Az anyagi felelősség azonban ennél fontosabb, így mindenképpen bele kell foglalni a szerződésbe.

Általában a szerződés az elvállalt feladatokat, azoknak részletezését tartalmazza, továbbá a könyvelő megbízási díját, kifizetésének mikéntjét, valamint azt is, miért felelős a könyvelő és miért a megbízó. Azt is érdemes belefoglalni, milyen anyagok kerültek át a régi könyvelőtől.

A titoktartás legalább olyan fontos, mint a szerződés, hiszen a könyvelő a cég összes pénzmozgását, gazdálkodását látja. Így enélkül semmiképp sem szabad elindulni.

A felelősségbiztosítás szintén lényeges kérdés, hiszen a könyvelés egy vállalat életében kiemelkedő státuszú. Ha egy könyvelő komolyabb hibát vét, annak anyagi vonatkozását a vállalat fizeti meg, így a felelősségbiztosítást is érdemes napirendre tűzni.

Technikai felkészültség, felelősség: fontos kritériumok

Mivel ma már szinte minden elektronikusan történik, a könyvelőcég technikai felkészültsége is fontos szempont. A legális szoftverek segítenek abban, hogy az adataink biztonságban legyenek a könyvelőnél, így ezt is érdemes ellenőrizni már az elején.

Ide tartozik az is, hogy az állandóan változó törvények, pénzügyi változások megkövetelik azt, hogy a könyvelő folyamatosan képezze magát, legyen naprakész.

A felelősséghez továbbá az is hozzátartozik, hogy a könyvelő a saját ügyfélkapuját használja, így biztosítva a beküldött anyagokat. Ugyanis, ha a megbízó ügyfélkapuját használja, a felelősség őt éri, nem pedig a szakembert.

Azonban kiemelnénk, hogy a saját ügyfélkapu használatát nem érdemes teljes mértékben a könyvelőre bízni, hiszen akkor a könyvelő a személyes adatok ismerete mellett módosítást is véghez vihet.

Részletek, cégügyek ismerete

Azt is fontos tisztázni már az elején, hogy milyen feladatokat vállal a könyvelőnk. Hiszen lehet, hogy nekünk olyan segítségre lenne szükségünk, amit ő alap esetben nem vállal el.

Ehhez tartozik tehát az is, hogy a könyvelő ismerje az iparágat, amelyben a vállalkozás tevékenykedik. Ennek részét képezi, hogy tudja, hogy a vállalat hogyan foglalkoztatja a munkavállalókat, milyen jellegű költségek merülhetnek fel, például céges autók esetén is el tudja számolni a kiadásokat.

A cég- és iparágismeret azért is roppant hasznos, mert így a szakember nem fog minden számlára rákérdezni, hiszen már ismeri a hátterüket. Fontos az is, hogy a könyvelőnkkel minden hónapban legyen elszámolás, tisztázzuk a részleteket, így mindkét fél jól tud igazodni a változásokhoz és a munkához.

Apróságnak tűnhet, de valójában nagyon fontos az is, hogy a könyvelő elérhető legyen, választ adjon a kérdéseinkre. Hiszen a stabil háttér a bizalom alapvető eleme: a jó könyvelő figyel, válaszol és hátteret biztosít.

Szakosodás: mik az előnyök és hátrányok?

Ma már gyakori, hogy egy adott könyvelőiroda szakosodik. Gyakran témakörökre bontják a könyvelést, ezzel elérve a fent említett iparágismeretet. Ennek nagy előnye, hogy a szakosodott terület változásait, szabályainak módosulását sokkal behatóbban tudja követni a szakember, mindig naprakész.

Gyakori az is, hogy a könyvelőirodánál egy-egy ügyintéző foglalkozik az adott cég könyvelésével, míg más irodáknál részfeladatokra bontják a könyvelést. Utóbbinak hátránya lehet, hogy a részfeladatokat végző könyvelő nem látja át az egész vállalkozás pénzügyeit, így lehetnek elmaradások, kisebb-nagyobb hibák. 

Megoldás ilyenkor az, hogy a könyvelő cégnél van egy dedikált vezető, aki A-tól Z-ig ismeri a vállalat ügyeit, és rajta keresztül folynak át az információk.

Tanácsadás, szabályok: miért fontosak?

Egy könyvelő esetében alapkövetelmény a tanácsadás. A megfelelő adónem kiválasztása, vagy javaslat a váltásra sok sok milliót spórolhat a cégnek, így a könyvelőnek tisztában kell lennie a céget érintő lehetőségekkel, és javasolnia kell a legmegfelelőbbet. Természetesen olyan javaslatokat kell tennie, amelyek az adott cégre és iparágra is értendőek. 

Emellett feladat lehet az is, hogy felhívja a figyelmet olyan kedvezményekre, amelyet a cég figyelembe vehet, a legális kiskapukat is ismernie kell egy-egy ilyen kedvezmény igénybevételénél. A könyvelő célja tehát az, hogy a vállalat a lehető leggazdaságosabban működjön: nem csak a számlák könyvelésével és az adóbevallásokkal kell foglalkoznia.

Természetesen mindezt úgy kell véghezvinni, hogy az a szabályokhoz illeszkedjen, a kritériumoknak megfeleljen. A gazdasági események úgy történnek meg, ahogyan dokumentálva lettek, így a tiszta munka és a dokumentálás kulcsfontosságú.

A szabályok alatt érthető az is, hogy egy könyvelő “megtanítja” az ügyfelet az adatok és papírok rendezésére, megköveteli, hogy egy adott rend szerint legyenek beszolgáltatva a részére a könyveléshez szükséges dokumentumok. Így egy sokkal átláthatóbb közös munka jön létre.

Cégképviselet, rendeletek, újítások ismerete: win-win szituáció

Korábban már említettük a könyvelő naprakészségének fontosságát: de ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. Az esetleges változásokról, befizetésekről időben kell értesíteni a cégvezetőt, ezzel mindkét fél csak nyer.

A könyvelő a céget képviseli, így egy lépéssel előbb kell járnia a pénzügyi ismeretek útvesztőjében. A cél az ügyfél tehermentesítése: ez a könyvelőnek is csak nyereséget szül.  

A könyvelő precizitásának ékes bizonyítéka, ha a vállalat szinte sosem kap levelet a NAV-tól, a járulékjellegű adóknál ugyanis együtt kell mozognia a könyvelésnek a folyószámlákkal: ezt a könyvelőnek kell intéznie.

Milyen árakra számíthatunk?

Látjuk tehát, hogy egy könyvelő dolga nem csak a számlák nyilvántartása: ennél egy jóval összetettebb és bizalmasabb feladat az övé. Ha megtaláltuk a megbízható könyvelőt, akkor érdemes kifizetni a magasabb összeget. Hiszen a túl alacsony árképzés megkérdőjelezi a szakmaiságot: aki jó és biztos könyvelésre vágyik, annak magasabb összeggel kell számolnia. 

Már csak azért is, mert a rosszul vezetett könyvelés komoly bírságokat eredményezhet, ez pedig sokkal nagyobb költségeket jelent a cég számára, mint a magasabb könyvelői díj. A legtöbbször ráadásul nem is a cégvezetői rossz szándék, sokkal inkább az információs zaj miatti nem megalapozott döntés hozza a bírságot. (Tipikusan ilyen például a kata adó vagy épp az áfa kérdésköre is.)

Arról nem is beszélve, hogy a jó könyvelő segít kiválasztani a legmegfelelőbb adónemet, a cég számára leggyümölcsözőbb megoldásokat: ezekkel a cég pedig sokat nyerhet. A vállalkozás könyvelője ráadásul rengeteg segíthet a bérszámfejtés, a könyvelés, valamint az adózási kérdések, vagy épp a következő évi törvényi változásokkal kapcsolatban is.

Ha tehát a precíz, megbízható, korrekt és felelős szakember megtalálása a cél, érdemes nem ezen a költségen spórolni, ezt később a cég bevételei és kiadásai is igazolni fogják. Hiszen egy jó könyvelő, aki a szükséges adózási, számviteli, könyvelési és egyéb kérdésekben is megfelelően dolgozik, jelentősen megkönnyíti a cégvezetés munkáját.

És a legfontosabbat ne felejtsük el: a jó könyvelők felelősséget vállalnak a munkájukért.

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?

Read More

A 7 legnépszerűbb magyar online számlázó program

Egyértelmű, hogy az e-számlázásé a jövő. Kényelmesebb, biztonságosabb és egyszerűbb megoldás. Azonban mindehhez ki kell választani vállalkozásunk számára a tökéletes számlázóprogramot, ehhez pedig ismerni kell a legnépszerűbb online számlázóprogramokat: ebben a cikkünkben ezeket mutatjuk be.

Azt valószínűleg már nem kell hosszasan kifejteni, miért lehet előny, ha online számlázóprogramot használunk számlázásra. Hiszen gyorsabb, könnyebben nyomon követhető, arról nem is beszélve, hogy a NAV felé hamarosan minden számlát dokumentálni kell, ami ugye online sokkal egyszerűbben megoldható. Mielőtt nekiállunk sorra venni a számlázóprogramokat, érdemes eldönteni néhány egyszerű kérdést.

Mi alapján válasszuk ki a számlázóprogramot?

Ezzel kapcsolatban 2 fontos szempontot kell megvizsgálnunk.

 • Az első kérdés az, mennyit szánunk rá. Hiszen a számlázóprogramok is pénzbe kerülnek, bár ingyenes verziók közül is választhatunk. Ez függ például a vállalkozás bevételeitől, illetve méretétől. Hiszen ha nincs szükség extra funkciókra, egy ingyenes verzió is tökéletesen működik. Sőt, sok esetben a vállalkozás növekedésével válthatunk prémium tagságra.
 • A második kérdés, amely felmerülhet ilyenkor az emberben, hogy mire is szeretnénk pontosan használni a programot. Az olyan alap funkciók, mint az áfa-kulcsok, partnerek, szolgáltatások és/vagy termékek kezelése, eltárolása mellett a fizetési határidő beállítása, számlalista, és sablonok is eléggé alapvetőnek számítanak. Ami pedig különösen fontos, és erre mindig figyelni kell, az a törvényi előírások betartása. Ugyanis az ingyenes programok nem mindig frissülnek azonnal a törvények mentén, így ezt jobban figyelemmel kell követni.

Ezek tisztázását követően persze nem árt tudni, milyen lehetőségeink vannak. Nézzük hát ezeket! (A sorrend véletlenszerű.)

Számlázz.hu – a sok igényt kielégítő

Az egyik legnagyobb online számlázóprogram. Elsőként bocsátották rendelkezésre az e-számlázási lehetőséget 2010-ben. Így mondhatni elsők voltak a piacon, és népszerűségük továbbra is töretlen, hiszen sok-sok funkcióval bővültek az évek alatt. Íme a fő szolgáltatásaik:

 • NAV biztos online adatszolgáltatás: a 2020-as évtől minden belföldi adóalany köteles számláit elérhetővé tenni a NAV számára is. Erre automatikus megoldást kínál a számlázóprogram.
 • Katásként is remek megoldás, mivel számos fontos funkció automatizálható, így akár kezdő, akár gyakorlott katás az ember, mindenben segítségére lehet a rendszer.
 • Webáruházat, vagy egyéb üzleti alkalmazást is össze lehet kapcsolni a rendszerrel. Ez hatalmas előny lehet, hisz a vevő már a vásárlást követően azonnal megkapja a számlát. Így biztosan a beérkezik a számla, és nem kell utólagosan korrigálni az esetleges hibákat.
 • Online fizetési lehetőséget is kínál, ami nagyban leegyszerűsítheti a fizetési mechanizmust.
 • Mobilra optimalizált verziója is elérhető, így bárhol és bármikor ki tudjuk állítani a számlát.

Emellett ingyenes verziója is remekül működik, és mindez korlátlan számlára érthető. Az ingyenes verzió is számos funkcióval elérhető, ezen túl többféle csomagajánlat közül lehet választani, pont olyat, ami az adott vállalkozásnak kell.

Billingo – a kezdők jó barátja

A Billingo remek választás azok számára, akik még nem ismerik a számlázóprogramok világát. Könnyen kezelhető és egyszerű felület. Ingyenes és Premium csomagjai is remekül megoldják a számlakiállítás okozta problémákat. A Premium csomaggal havi 500 db e-számla is kiállítható, a havidíj pedig annak megfelelően változik, hogy éves vagy havi előfizetést választunk-e. Sőt, további hasznos funkciókat is tartalmaz, mint:

 • a webshopos összekötés,
 • a céges logó használata,
 • az automatikusan kiállításra kerülő ismétlődő számlák,
 • a termék-, partner- és kiadás kezelés,
 • az előre beállítható automatikus értesítők küldése, stb.

Mivel könnyen kezelhető és átlatható, valamint meglehetősen kedvező csomagokat kínál, a Billingo Premium remek választásnak ígérkezik az induló vállalkozások, vagy azok számára, akik korábban még nem használtak számlázó programot.

Emellett természetesen, akárcsak a Számlázz.hu, teljesen NAV biztonságos program.

OTP Ebiz – a sokoldalú

Az OTP számlázóprogramja kiállítás után hitelesíti is a számlákat, valamint a rendszeren belül megkapják a partnerek a számlát, ha ugyanúgy OTP Ebizt használnak. Számos funkció elérhető, és természetesen 100%-ban NAV biztos:

 • partneradatok automatikus kitöltése;
 • nagyon gyors és egyszerű számlakiállítás;
 • számlák másolása;
 • fizetési felszólító küldése;
 • csatolmányküldés a számla mellé;
 • díjbekérő és előlegszámla;
 • idegennyelvű számlakiállítás;

csak, hogy néhányat említsünk.

Innvoice – a sokak által ismert

Az Innvoice-ról is biztosan hallott már az, akinek köze van a számlázáshoz. Azonban ennél a számlázóprogramnál az ingyenes változattal nem, csak a 3 előfizetés valamelyikével nyílik lehetőség az e-számlákat kiállítására. Az ára valamivel drágább, mint a többi program havidíja, azonban ezért például az alábbi lehetőségek állnak fenn:

 • vevő- és termék adatbázisok létrehozása;
 • céglogó elhelyezése a számlákon;
 • díjbekérőket készítése, stb.

Habár az InnVoice nem köthető össze webshopokkal, segít a logisztikai munkafolyamatok megkönnyítésében. A kiskereskedelmi csomagban ugyanis olyan funkciók érhetők el, mint:

 • a vonalkódos eladás,
 • a kiskereskedelmi eladói terminál,
 • raktárközi átmozgatások.

Revol Expressz – a vállalatirányító

A Revol Express egy meglehetősen összetett rendszer, hiszen nem csak a számlázásban lehet a segítségünkre, hanem az integrált vállalatirányítást is segíti. Ennek legnagyobb előnye, hogy a vállalat számára igazán fontos funkciókat bármikor megvásárolhatjuk, így nem csak folyamatosan bővíthetjük a funkciókat, de elég csak arra költeni, amire valóban szükség is van.

A SzámlaVarázsló és az E-számla modulok lehetővé teszik a kényelmes és gyors elektronikus számlázást, amelyeknek egyszeri díja van, melybe érdemes invesztálni, ha ezt a programot választjuk. Ezen felül egy ingyenes és három fizetős csomag is rendelkezésre áll, melyek közül kiválasztható, havi mekkora mennyiségben szeretnénk e-számlát kiállítani. A keretben foglalt számlák 30, 100 vagy 200-as limitet jelentenek, melynek átlépése után példányonként 49 forintba kerül minden egyes e-számla.

Ha pedig nem csupán egy számlázóra, hanem egy komplett szoftvercsomagra lenne szükségünk, ennek megvásárlására is lehetőség van. Mikor érdemes ezt választani? Akkor, ha egyes vállalati folyamatokat automatizálni szeretnénk, hiszen például az alábbi remek funkciók állnak rendelkezésre:

 •  házipénztár;
 •  útnyilvántartó;
 •  pénzügyi tervező;
 • üzleti analitika;
 • és adminisztráció.

Tehát ha komplexebb vállalatirányításra van szükség, ez a program nagyon jó választás lehet.

Billzone – a soktényezős

A T-Systems számlázóprogramja is számos funkciót és lehetőséget kínál. A Billzone.eu számlázó program öt csomagot rejt magában, melyek mindegyike korlátlan mennyiségű időbélyeggel hitelesített elektronikus számla kínál, még az ingyenes verzió is! Hátránya lehet, hogy a webshop összekötést csak a PLUSZ előfizetéssel kaphatjuk meg, ami természetesen havidíjas.

Ezzel viszont rengeteg olyan funkció válik elérhetővé, amivel segít a számlázás automatizációjában, ráadásul akár 30 felhasználó számára is adhatunk hozzáférést, így egy ha nagyobb vállalkozás számára keresünk számlázóprogramot, akkor jó helyen járunk.

Symbion – könnyű ellenőrzés

A Symbion nagyon könnyen kezelhető és átlátható online számlázórendszer, amivel bármikor utánkövethető a webshop forgalma, vagy ellenőrizhető néhány fontos kimutatás, de természetesen az elektronikus számlakiállításra is lehetőség nyílik. Megkönnyíti és leegyszerűsíti a napi munkavégzést, hiszen rengeteg remek funkciót tartalmaz, amelyek segítenek a cég automatizálásában.

Az éves díj céges szinten sem magas, valamint, 1250 forintos éves összegért újabb felhasználók is hozzáadhatók a rendszerhez, így ez is jó választás lehet, ha több alkalmazottat szeretnénk a folyamatokba beintegrálni. Az elektronikus számlák kiállítása azonban darabonkénti összeget jelentenek, így ez hátrányként is elkönyvelhető.

A lehetőségek tárháza tehát végtelen, hiszen rengeteg számlázóprogram közül választhatunk. Amit mindenképpen szem előtt kell tartani, az a vállalkozás jellege, az automatizációs folyamatok célja és a ráfordított költségkeret: bár a papír számlatömb éves díja is hasonló összegeket jelent, arról nem is beszélve, mennyivel könnyebb és gyorsabb az online számlázás.

Ha több információra van szükség a számlázásról, ajánljuk egy korábbi cikkünket, melyben mindent összefoglaltunk.

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?

Read More

Mi a különbség a helyesbítő számla és a sztornó számla között?

A számlázás, függetlenül attól, hogy kezdő vagy tapasztalt vállalkozó az ember, mindig rejt magában kisebb-nagyobb buktatókat. Ilyen lehet a helyesbítő számla és sztornó számla közötti különbség is, amelyet minden vállalkozónak ismernie kell. Ezért most ezt a témát járjuk körbe, és adunk választ a felmerülő kérdésekre.

A számlakiállítás a hibázás lehetőségét is magában hordozza. Nincs ebben semmi meglepő, hiszen időnként nem egyszerű eligazodni az összegek tengerében. Azonban, mint a pénzügyi világban mindenre, itt is fontos szabályok vonatkoznak arra, mit tehetünk, ha elrontottunk egy számlát.

Nagyon fontos, hogy a már kiállított, tehát egyedi sorszámmal rendelkező számlát nem javíthatjuk utólag. Ezt ugyanis egyetlen számlázó program sem teszi lehetővé. Szerencsére, mint mindenre, erre is van megoldás.

Mit tehetünk, ha téves adattal láttuk el a számlánkat?

Ilyenkor alapvetően két lehetőségünk van:

 • Kiállíthatunk sztornó számlát, amely az eredeti számla érvénytelenítését jelenti. Ezt követően pedig kiállíthatunk egy új, a megfelelő adatokkal és számokkal rendelkező számlát. Ebben az esetben tehát összesen 3 darab számlánk lesz: egy helytelenül kiállított, egy sztornó és egy helyes számla.
 • Kiállíthatunk egy helyesbítő számlát is, amelyben korrigáljuk az első, rosszul kiállított számlában vétett hibát, vagy hozzáírhatjuk azokat az információkat, amelyeket esetleg elfelejtettünk megadni. Ebben az esetben tehát 2 darab számlánk lesz: egy rosszul kiállított és egy helyesbítő számla. Ha ez lesz a megoldásunk, fontos tudni, hogy a két számla együttesen érvényes, tehát a partnernek mindkettőt meg kell kapnia.

Persze ahhoz, hogy teljesen képben legyünk a két számlatípust illetően, vegyük sorra egyesével, mikor érdemes sztornó számlát, és mikor helyesbítőt választani?

Mikor alkalmazzuk a sztornó számlát?

Ha sztornó számlát szeretnénk kiállítani, fontos odafigyelnünk néhány szabályra.

Először is, sztornó számlát akkor állíthatunk ki, azaz akkor érvényteleníthetjük az eredeti számlánkat, ha számviteli értelemben nem létezővé szeretnénk tenni az eredeti számlát. 

Hiszen a számla sztornózása egy teljesen új számla kibocsátását jelenti, amely tartalmilag ugyan megegyezik az eredetivel, de mínuszos előjellel kerül kiállításra. 

Amire mindenképpen oda kell figyelnünk, az az, hogy az eredeti és a sztornó számla teljesítési dátumának meg kell egyeznie.

Azt is érdemes tudni, hogy a sztornózás nem időhöz kötött, bármikor elvégezhetjük, akár hetekkel, vagy hónapokkal az eredeti, sztornózni kívánt számla kiállítását követően is. Ez persze magával vonja azt is, hogy a sztornózni kívánt és a sztornó számla keltezése nem lesz megegyező. 

Ezen kívül tudnivaló az is, hogy a sztornó számla az eredeti számla sorszámára fog hivatkozni. Habár nem kötelező elem, de sokat segíthet, ha a számlán azt is feltüntetjük, miért került sztornózásra. Így a későbbiekben könnyebben nyomon követhetők lesznek a számláink, pénzügyeink.

Mik a leggyakoribb okok a sztornó számla esetén?

A sztornózást több ok is indokolhatja. Ezek azok, amelyek segítenek különválasztani a sztornó és a helyesbítő számla közötti különbségeket: 

 • a meghiúsult teljesítés vagy fizetés indokolhatja a sztornó számla kiállítását;
 • valamilyen gazdasági esemény is állhat a háttérben;
 • ha garanciális visszafizetéssel van dolgunk, szintén a sztornó számlát hívjuk majd segítségül;
 • ok lehet az is, ha a számlázott ügyletet nem a kibocsátó teljesítette;
 • az is ok, ha a számlázott tételt a számlakibocsátó nem a címzett részére tette meg;
 • ha a kiszámlázott elem nem jött létre;
 • az is ok, ha a korábbi előleget vissza kell téríteni a vevőnek;
 • véletlen számlázás is lehet jó indok.

Legtöbbször ezek azok az esetek, amikor nem új számlát állítunk ki, hanem semmissé tesszük az eredeti számlát a sztornózás segítségével.

További tudnivaló az is, hogy a vevő akkor kapja meg a sztornó számlát, ha az eredeti már könyvelésre került.

Azt is érdemes tudni, hogy ha nagyobb számlázóprogramot használunk, jóval kisebb eséllyel hibázunk, hiszen a legtöbb infót a program tölti ki. Papíralapú, kézzel kitöltött számla esetén nagyobb a hibalehetőség. (Korábban már írtunk egy cikket arról, hogyan végezhetjük magunk a könyvelést, érdemes ezt is elolvasni.)

Most, hogy a sztrornó számlát végigvettük, nézzük meg, miben tér el mindettől a helyesbítő számla.

Mikor van szükség a helyesbítő számlára?

Korábban kiállított számlát akkor helyesbíthetünk, ha az eredetit elrontottuk, de nem szeretnénk teljesen megválni tőle, hanem helyesbíteni szeretnénk azt. 

Mivel – ahogy korábban említettük –, a sorszámmal rendelkező számlát már nem módosíthatjuk, a helyesbítő számla egy teljesen új számla lesz, amely korrigálja a korábbi számlánkat. Ez az új számla hivatkozik az eredeti, helyesbítendő számlánkra, és mínuszos előjellel jeleníti meg az eredeti számlán szereplő tételeket. Ezeket leszámítva bármit módosíthatunk az új számlán (például új tétel, más cím stb.). 

FONTOS: a két számla, tehát az eredeti és a helyesbítő, együttesen lesz érvényes, tehát a vevő mindkettőt kézhez kapja, így kerül majd be a könyvelésbe.

Tehát a helyesbítőn szereplő végösszeg azt az összeget jelöli, amelyet az eredetin túl kell megfizetnie a vevőnek. Amennyiben itt egy mínuszos összeg szerepel, az azt jelenti, hogy az eredeti számla alapján a vevő többet fizetett, így a feltüntetett összeg visszatérítendő.

Amennyiben a helyesbítő számlán nem az összeg változott, hanem például egy név vagy egy cím, úgy a helyesbítő végösszege 0 Ft-ot fog jelenteni.

Mik a helyesbítő számla kiállításának fő okai?

Az alábbi okok állhatnak a helyesbítő számla kiállításának hátterében:

 • rossz a teljesítés dátuma;
 • rosszul került fel a számlára a vevő neve vagy címe;
 • lehagytunk egy tételt vagy szolgáltatást a számláról;
 • nem került rá a számlára egy fontos megjegyzés;
 • elírtuk a megjegyzést;
 • rosszul tüntettük fel a fizetési módot;
 • a kiszámlázott tételek adatait rosszul adtuk meg (mennyiség, megnevezés, egységár, ÁFA, stb.).

Az alábbiakat fontos még tudni a helyesbítő számlát illetően.

A helyesbítő számla összege nő, akkor a cégünk esetében azon időszak áfabevallását kell felülvizsgálnunk, amelyik áfa bevallási időszakot érinti az eredeti számla. Ha tehát az eredeti számla áfáját már bevallottuk, akkor azt a bevallást most nekünk újra ellenőrizni kell. 

Ráadásul a pótlólagosan megállapított áfa különbözet után ún. önellenőrzési pótlékot kell fizetnünk (első önellenőrzés alkalmával a jegybanki alapkamattal megegyező mértékben, további önellenőrzések esetén a jegybanki alapkamat másfélszeresével kell számolnunk) az eredeti számla áfa megfizetésének határidejétől eltelt időszakra.

Ha pedig a helyesbítő számla összege csökken, akkor az így keletkezett csökkentő adókülönbözetet a legközelebb esedékes áfa bevallás során kell figyelembe vennünk, valamint a már beadott áfabevallás önellenőrzésére nincs szükség.

Mikor nem használható a helyesbítő számla?

Vannak olyan esetek is, amikor nem használható a helyesbítő számla. Ezek alább láthatók összegyűjtve:

 • ha a vevő adataiban vétettünk hibát (ebben az esetben a sztornó számlát kell alkalmazni);
 • ha a saját adatokban vétettünk hibát, azaz a számlakibocsátó adatai tévesek (szintén sztornózni kell a számlát);
 • ha rossz pénznem került a számlára (szintén a sztornózást kell választani);
 • ha a számla jellege nem jól lett megadva (pl. e-számla a papír alapú helyett).

Amire nagyon fontos odafigyelni, hogy az eredeti és a helyesbítő számla előjeles összege jelzi, milyen esemény történt, így a végösszegben és a két számlán együttesen látható a gazdasági esemény.

Reméljük, sokat tudtunk segíteni, és a jövőben már nem okoz több fejtörést a sztornó számla és a helyesbítő számla. Ha mégis maradtak nyitott kérdések, írjon nekünk, és készséggel válaszolunk rá. Ha pedig hasznosnak ítélte a cikket, kérjük, ossza meg azt üzleti ismerőseivel, hogy ők is könnyedén lendelhessenek át ezen a kérdésen.

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?

Read More